AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN SVENSKA TILL SPANSKA

Söker du en auktoriserad översättare från svenska till spanska som är legitimerad av spanska utrikesdepartementet? LinguaVox gör auktoriserade tolkningar och översättningar från svenska till spanska och från spanska till svenska, certifierade av svensk auktoriserad översättare som är legitimerad av spanska utrikesdepartementet.


Be om en Kostnadsfri offert utan förpliktelse.

SVENSK-SPANSK AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNINGSSERVICE

  • Officiell översättning av alla sorters dokument. En auktoriserad svensk översättare kommer att certifiera översättningen av ditt dokument. Ett akademiskt diplom, utdrag ur brottsregistret, körkort, kontrakt, stämning, ägarbevis, företagsmemoranda med stiftelseurkund, dina studentpapper, uppföljningsdokument av en adoption, en medicinsk rapport, din familjs historik, födelseattest, giftermålsintyg, dödsattest, pass, patent, arbets- och uppehållstillstånd, fullmakt, dom, finans- eller börsrapport, förlust- vinstrapport, universitetsdiplom, visum eller annat dokument.
  • Auktoriserad översättning från svenska till spanska. Officiella översättningar från svenska till spanska av översättare legitimerade av spanska utrikesdepartementet.
  • Auktoriserad översättning från spanska till svenska.