Översättningsservice. Professionell Översättningstjänst. Översättare i Sverige. Översättningsbyrå LinguaVox. Översättningsföretag för certifierade översättningar inom teknik, medicin, juridik och patent. Översättning från svenska till spanska. Översättning till spanska.

PROFESSIONELL ÖVERSÄTTNINGSTJÄNST: ÖVERSÄTTNING FRÅN SVENSKA TILL ENGELSKA

ÖVERSÄTTNING FRÅN SVENSKA TILL ENGELSKA
Var kan jag hitta en professionell översättningstjänst för att hjälpa mig översätta flera dokumenter från svenska till engelska? LinguaVox är en teknisk översättningsbyrå med kontor i Europa och USA, och som arbetar med översättningar till mer än 150 språk. Vår geografiska placering, med både europeiska och amerikanska översättningsföretag, placerar oss i en privilegierad situation för att hjälpa tekniska företag att få sina texter översatta till engelska av professionella översättare i det önskade målspråkslandet – Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, etc. Därmed garanterar vi ett felfritt översättningsjobb som är perfekt anpassat till den spe cifika målgruppens kulturella och språkliga bakgrund. LinguaVox är specialiserade på översättningar från svenska till engelska och på översättningar från engelska till svenska.

Vår översättningsbyrå för teknisk språkservice är certifierad enligt både ISO 9001 (certifierat kvalitetskontrollsystem) och ISO 17100: 2006 (bestyrker att översättningstjänsten uppfyller den europeiska standarden som är specifik för översättningssektorn).

Våra engelska översättare översätter endast till sitt modersmål och måste uppfylla ett av följande tre krav: 1) universitetsutbildning (godkänd utbildning) 2) motsvarande behörighet i annat ämne plus minst två år av dokumenterad erfarenhet inom översättningsområdet. Eller 3) minst tre års dokumenterad professionell erfarenhet inom översättningsområdet. Vi ställer samma krav på våra engelska korrekturläsare som även måste ha minst två års erfarenhet som översättare inom det område som täcks av översättningarna i fråga. 

Begär en Kostnadsfri offert utan förpliktelse för svensk-engelska översättningar.

Att översätta till brittisk eller amerikansk engelska – nog är det skillnad.

Att översätta till brittisk eller amerikansk engelska – nog är det skillnad.
Den vokabulära användningen kan skapa en mängd missförstånd mellan användarna av brittisk och amerikansk engelska. Några exempel: den europeiska fotbollen heter football på brittisk engelska, men soccer på amerikansk engelska. Det brittiska ordet för kex, biscuit, kallas för cookie på amerikansk engelska. Den brittiska hösten heter autumn, men fall i Amerika.

Grundskoleleverna kallas för pupils på brittisk engelska, men students på amerikansk engelska. Brittiska folket väntar i en queue, men amerikanerna i en line. En lägenhet i Storbritannien kallas för flat, men apartment i Amerika. När ordet tire används för däck i Amerika, stavas det tyre på brittisk engelska.

Skillnaderna i grammatik och stavning mellan brittisk och amerikansk engelska, om än signifikativa, anses kanske inte tillräckligt betydelsefulla för att en kund ska begära en amerikansk eller brittisk översättare till dokument som syftar till Storbritannien eller USA. Men däremot bör betonas att skillnaderna är stora mellan brittisk och amerikansk vokabulär inom de tekniska, medicinska och legala användningsområdena.

Alla ovanstående exempel är bara några av en mängd väsentliga och ibland subtila skillnader mellan brittisk och amerikansk engelska, vilket framhäver betydelsen av att anlita en översättare som är väl förtrogen med målspråket.

SVENSK-ENGELSK ÖVERSÄTTNINGSSERVICE

 • Auktoriserade och officiella översättningar samt översättningar inom områdena medicin, läkemedel, vetenskap, finans, juridik, marknadsföring, turism, patent och webbsidor samt tolktjänster. Tala om för oss vad du vill ha översatt (webbsidor, dokument, handböcker, en presentation, en rapport, ett patent, officiella dokument etc.) och vi ger dig en offert utan förpliktelse inom 1 timme under kontorstid.
 • Svensk-engelska översättningar enligt ISO 9001/ISO 17100. Översättning av dokument för den medicinska, farmaceutiska och biovetenskapliga industrin, samt för hälso- och sjukvårdsindustrin.
 • Översättning av kataloger, reklamtryck, broschyrer, prospekt, manualer, böcker, akademiska uppsatser, nyhetsbrev, bruksanvisningar, pressmeddelanden, etc. Teknisk & Vetenskaplig Översättningsservice:
  Exakt vetenskap, Naturvetenskap och Biovetenskap: Matematik, Fysik, Elektrodynamik, Atom- och Molekylfysik, Kemi, Analytisk Kemi, Biologi, Biokemi, Mikrobiologi, Zoologi, Biomekanik, Ekologi, Neurovetenskap, Mikrobiologi, etc.
  Jordvetenskap: Geodesi, Geofysik, Geologi och Mineralogi, Oceanografi.
  Sociala vetenskaper: Antropologi, Arkeologi, Paleontologi, Etnologi, Sociologi, Psykologi, Pedagogik, Undervisning, Urbana studier, Demografi, Geografi.
  Humanistiska vetenskaper. Filosofi, Litteratur, Filologi.
  Konst: Musik, Skulptur, Målning, Film.
 • Våra medarbetare översätter till brittisk och amerikansk engelska.
 • Offert utan förpliktelse.
  Språköversättning. Priset på en översättning är baserat på antalet ord i texten. Glöm inte att bifoga de document du vill ha översatta och tala om för oss till vilka språk du vill ha dem översatta och när du behöver dem.

  Vi kan i normala fall ha ett offert färdigt inom en timme under kontorstid (08:00 till 18:30). Om du behöver hjälp, kontakta oss och en av våra projektledare kommer ge dig den information du behöver.
 • LinguaVox är ett kvalitetsinriktat ISO-9001/ISO 17100 certifierat översättningsföretag för dokumentöversättning med kontor i Europa och USA. Vi levererar prickfria översättningar av affärs- och företagsdokument, samt webbsidor för stora, medelstora och små företag över hela världen i mer än 1.500 språkkombinationer.
 • Även om vårt huvudkontor inte ligger i Sverige gör vår närvaro i Europa och USA, vår kvalitet och vår detaljfokusering, samt våra kundorienterade svenskspråkiga projektledare att du upplever samarbetet med oss som om vi befann oss bredvid ditt kontor.
 • Översättning från svenska till engelska.
 • Översättning från engelska till svenska.
 • Språkgranskning
 • Korrekturläsning
 • Standard för översättningstjänster - Krav - ISO 17100. Översättningsbyrå LinguaVox.