Översättningsbyrå LinguaVox. Översättningsföretag för certifierade översättningar inom teknik, medicin, juridik och patent. Tekniska språköversättare. Professionell översättning av dokument enligt ISO 9001/ISO 17100. Översättning från svenska till franska. Översättning till franska.

PROFESSIONELL ÖVERSÄTTNINGSTJÄNST: ÖVERSÄTTNING FRÅN SVENSKA TILL FRANSKA

Svensk-fransk översättning
LinguaVox är specialiserade på översättningar från svenska till franska och på översättningar från franska till svenska samt över 70 andra språk (danska, norska, finska etc.).

Om du anförtror dina svensk-franska översättningar till vår ISO-9001/ISO 17100-certifierade översättningsfirma kommer minst tre personer ta del i översättningen av dina dokument: En översättare som översätter till sitt modersmål, en redigerare som är specialist i det ämne översättningen gäller och som ska jämföra originalet och översättningen samt rekommendera korrigeringar, och slutligen en av våra projektledare som ska övervaka alla projektets olika delar och är ansvarig för den slutliga kvalitetskontrollen innan översättningen är levererad.

Franska talas som modersmål av 110 miljoner personer och som andraspråk av 160 miljoner människor.
Kontoren som LinguaVox har i Europa och USA ger oss och våra kunder möjligheten att rikta oss till den fransktalande marknaden för vilka våra kunders produkter är ämnade, till exempel Belgien, Frankrike, Schweiz, Luxemburg, Kanada eller fransktalande afrikanska länder.
Vi förfogar över en stor databas av franska översättare och tolkar i Frankrike och Kanada, samt i de flesta stora städerna i USA och i Europa.

Be om en kostnadsfri offert utan förpliktelse för svensk-franska översättningar.

SVENSK-FRANSK ÖVERSÄTTNINGSSERVICE

 • Auktoriserade och officiella översättningar samt översättningar inom områdena medicin, läkemedel, vetenskap, finans, juridik, marknadsföring, turism, patent och webbsidor samt tolktjänster. Tala om för oss vad du vill ha översatt (webbsidor, dokument, handböcker, en presentation, en rapport, ett patent, officiella dokument etc.) och vi ger dig en offert utan förpliktelse inom 1 timme under kontorstid.
 • Våra översättare översätter till franska från Frankrike och Kanada (kanadensisk franska)
 • Franska är officiellt språk i 31 länder.
 • Offert utan förpliktelse.
  Språköversättning. Priset på en översättning är baserat på antalet ord i texten. Glöm inte att bifoga de document du vill ha översatta och tala om för oss till vilka språk du vill ha dem översatta och när du behöver dem.

  Vi kan i normala fall ha ett offert färdigt inom en timme under kontorstid (08:00 till 18:30). Om du behöver hjälp, kontakta oss och en av våra projektledare kommer ge dig den information du behöver.
 • LinguaVox är ett kvalitetsinriktat ISO-9001/ISO 17100 certifierat översättningsföretag för dokumentöversättning med kontor i Europa och USA. Vi levererar prickfria översättningar av affärs- och företagsdokument, samt webbsidor för stora, medelstora och små företag över hela världen i mer än 1.500 språkkombinationer.
 • Även om vårt huvudkontor inte ligger i Sverige gör vår närvaro i Europa och USA, vår kvalitet och vår detaljfokusering, samt våra kundorienterade svenskspråkiga projektledare att du upplever samarbetet med oss som om vi befann oss bredvid ditt kontor.
 • Översättning från svenska till franska.
 • Översättning från engelska till franska.
 • Språkgranskning
 • Korrekturläsning
 • Standard för översättningstjänster - Krav - ISO 17100. Översättningsbyrå LinguaVox.