Översättningsservice. Professionell Översättningstjänst. Översättare i Sverige. Översättningsbyrå LinguaVox. Översättningsföretag för certifierade översättningar inom teknik, medicin, juridik och patent. Översättning från svenska till spanska. Översättning till spanska.

PROFESSIONELL ÖVERSÄTTNINGSTJÄNST: ÖVERSÄTTNING FRÅN SVENSKA TILL SPANSKA

Svensk-spansk översättning
LinguaVox är specialiserade på översättningar från svenska till spanska och på översättningar från spanska till svenska samt över 70 andra språk (danska, norska, finska osv.)

Om du anförtror oss dina översättningar kommer dina dokument att översättas av en översättare som uppfyller kraven i vår ISO 9001/ISO 17100-kvalitetskontroll och som har erfarenhet inom området ifråga.

Spanska är världens näst största språk om man räknar antalet personer som har det som modersmål - mer än 400 miljoner människor - och det officiella eller nationella språket i Spanien, Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Kuba, Bolivia, Honduras, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Panama, Ekvatorialguinea, Puerto Rico, Mexico, Argentina, Chile, Dominikanska Republiken, Nicaragua och Uruguay. Dessutom är det spanska språket utbrett i Brasilien, Filippinerna, Belize, Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken, Andorra, Gibraltar och USA, där ungefär 37 miljoner människor - mer än 16 % av den amerikanska befolkningen - talar spanska.

Dessa uppgifter förklarar den växande efterfrågan på spanska översättningstjänster bland tekniska och industriella företag. Faktum är att allt fler företagsledare bedömer det som en lönande investering i publicitet och marketing att få företagets produktkataloger, manualer och webbsidor översatta till spanska - ett språk som talas av mer än 400 miljoner potentiella kunder.

Be om en Kostnadsfri offert utan förpliktelse för din svensk-spanska översättning.

SVENSK-SPANSK ÖVERSÄTTNINGSSERVICE

 • Våra spanska översättningar är den språktjänst som är mest efterfrågad av våra kunder och det är också vår specialitet. Vi erbjuder spanska översättningar utförda av spanska lingvister i enlighet med det spansktalande land som dokumentet är ämnat för.
 • Vår Spanienbaserade översättningsbyrå färdigställde under år 2011 den tekniska spanska översättningen av mer än 10 miljoner ord. Våra interna spanska översättare, redaktörer, korrekturläsare och projektledare har en Filosofie Magisterexamen i översättning och över 7 års erfarenhet. När spanska översättningar syftar till den latinamerikanska marknaden, korrekturläses och redigeras texterna av vårt latinamerikanska översättningsteam.
 • Auktoriserade och officiella översättningar samt översättningar inom områdena medicin, läkemedel, vetenskap, finans, juridik, marknadsföring, turism, patent och webbsidor samt tolktjänster. Tala om för oss vad du vill ha översatt (webbsidor, dokument, handböcker, en presentation, en rapport, ett patent, officiella dokument etc.) och vi ger dig en offert utan förpliktelse inom 1 timme under kontorstid.
 • Auktoriserad svenska till spanska av översättare legitimerade av spanska utrikesdepartementet. Vi gör även officiella översättningar från spanska till svenska.
 • Våra spanska översättare översätter till standard- och internationell spanska samt till alla varianter av spanska. Spanska från Spanien, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Ekvatorialguinea, Honduras, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Dominikanska Republiken, Uruguay och Venezuela.
 • Spanska tolkar: Kontakttolkning eller medföljande tolk, konsekutivtolkning, viskningstolkning (chuchotage), simultantolkning (från kabin), edsvuren (juridisk/i domstol tolkning under rättegång, i närvaro av Notarius Publicus osv.) och på telefon (trevägs telefonsamtal) eller snabbmeddelanden. Vi utför vissa typer av tolkning enbart i Spanien (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, osv.) och andra länder i Europa (fråga oss).
 • Baskisk, Katalansk, Galiciansk och Valenciansk översättningsservice. Vi översätter även till dessa andra språk som talas i Spanien.
 • Offert utan förpliktelse.
  Språköversättning. Priset på en översättning är baserat på antalet ord i texten. Glöm inte att bifoga de document du vill ha översatta och tala om för oss till vilka språk du vill ha dem översatta och när du behöver dem.

  Vi kan i normala fall ha ett offert färdigt inom en timme under kontorstid (08:00 till 18:30). Om du behöver hjälp, kontakta oss och en av våra projektledare kommer ge dig den information du behöver.
 • LinguaVox är ett kvalitetsinriktat ISO 9001/ISO 17100 certifierat översättningsföretag för dokumentöversättning med kontor i Europa och USA. Vi levererar prickfria översättningar av affärs- och företagsdokument, samt webbsidor för stora, medelstora och små företag över hela världen i mer än 1.500 språkkombinationer.
 • Även om vårt huvudkontor inte ligger i Sverige gör vår närvaro i Europa och USA, vår kvalitet och vår detaljfokusering, samt våra kundorienterade svenskspråkiga projektledare att du upplever samarbetet med oss som om vi befann oss bredvid ditt kontor.
 • Översättning från svenska till spanska.
 • Översättning från engelska till spanska.
 • Språkgranskning
 • Korrekturläsning
 • Standard för översättningstjänster - Krav - ISO 17100. Översättningsbyrå LinguaVox.