Översättningsbyrå LinguaVox. Översättningsföretag för certifierade översättningar inom teknik, medicin, juridik och patent. Tekniska språköversättare. Professionell översättning av dokument enligt ISO 9001/ISO 17100. Översättning från svenska till tyska. Översättning till tyska.

PROFESSIONELL ÖVERSÄTTNINGSTJÄNST: ÖVERSÄTTNING FRÅN SVENSKA TILL TYSKA

Svensk-portugisisk översättning.
Det tyska språket har officiell status i Tyskland, Österrike, Belgien, Italien (Sydtyrolen), Liechtenstein, Luxemburg och Schweiz. Med cirka 200 miljoner tyskspråkiga människor i världen, varav omkring 120 miljoner har tyska som modersmål, är det inte förvånande att det tyska språket under år 2010 var det sjätte mest använda språket på Internet, med mer än 75 miljoner användare, efter engelskan, kinesiskan, spanskan, japanskan och portugisiskan.

Tyskland är den starkaste ekonomin i Europa och en av de mest framstående i världen (den fjärde största ekonomin efter landets nominella bruttonationalprodukt). Följaktligen är det inte konstigt att efterfrågan på tyska översättningstjänster bara växer.

LinguaVox är specialiserade på översättningar från svenska till tyska och på översättningar från tyska till svenska samt över 70 andra språk (danska, norska, finska etc.).

Vår kvalitetskontroll är certifierad enligt ISO 9001 och vår tyska översättningsservice enligt ISO 17100. Om du anförtror oss din svensk-tyska översättning: En översättare översätter dokumenten till sitt modersmål, en redigerare, specialiserad på ämnet ifråga, ska jämföra originalet med översättningen och rekommendera justeringar. Slutligen ska en av våra projektledare övervaka alla projektets olika faser och utföra den slutliga kvalitetskontrollen före leverans.

Be om en Kostnadsfri offert utan förpliktelse för svensk-tyska översättningar.

SVENSK-TYSK ÖVERSÄTTNINGSSERVICE

 • Auktoriserade och officiella översättningar samt översättningar inom områdena medicin, läkemedel, vetenskap, finans, juridik, marknadsföring, turism, patent och webbsidor samt tolktjänster. Tala om för oss vad du vill ha översatt (webbsidor, dokument, handböcker, en presentation, en rapport, ett patent, officiella dokument etc.) och vi ger dig en offert utan förpliktelse inom 1 timme under kontorstid.
 • Offert utan förpliktelse.
  Språköversättning. Priset på en översättning är baserat på antalet ord i texten. Glöm inte att bifoga de document du vill ha översatta och tala om för oss till vilka språk du vill ha dem översatta och när du behöver dem.

  Vi kan i normala fall ha ett offert färdigt inom en timme under kontorstid (08:00 till 18:30). Om du behöver hjälp, kontakta oss och en av våra projektledare kommer ge dig den information du behöver.
 • LinguaVox är ett kvalitetsinriktat ISO 9001/ISO 17100 certifierat översättningsföretag för dokumentöversättning med kontor i Europa och USA. Vi levererar prickfria översättningar av affärs- och företagsdokument, samt webbsidor för stora, medelstora och små företag över hela världen i mer än 1.500 språkkombinationer.
 • Även om vårt huvudkontor inte ligger i Sverige gör vår närvaro i Europa och USA, vår kvalitet och vår detaljfokusering, samt våra kundorienterade svenskspråkiga projektledare att du upplever samarbetet med oss som om vi befann oss bredvid ditt kontor.
 • Översättning från svenska till tyska.
 • Översättning från engelska till tyska.
 • Språkgranskning
 • Korrekturläsning
 • Standard för översättningstjänster - Krav - ISO 17100. Översättningsbyrå LinguaVox.